Informatikai Tudományok

Név Tanszék Év Disszertáció címe Témavezető
Kopácsi Sándor  MIT  1995 Tudásbázisú szimuláció alkalmazása gyártórendszerek tervezésére és elemzésére  Pataki Béla
Paller Gábor  EVT  1996 Rafael: An Intelligent, Multi-Target Signal-Flow Compiler  Cséfalvay Klára 
Charaf Hassan  AUT  1998 Nemlineáris rendszerek irányítási célú identifikációja neurális hálózatokkal  Vajk István
Csertán György  MIT  1998 Keretrendszer korai tesztelhetőségi analízishez  Pataricza András, Selényi Endre
Román Gyula  MIT  1998 Strukturális és temporális modellek elosztott intelligens diagnosztikai központokhoz  Dobroviecki Tadeusz
Szabó István  SZHT  1998 Napelemes tápellátó rendszerekben alkalmazott növelt hatásfokú, analóg maximális teljesítménykövető áramkör analízise  Szabó József
Szkaliczki Tibor  SZIT  1998 Polinomiális algoritmusok a VLSI huzalozásban  Recski András
Csapodi Márton  NIT  1999 Celluláris neurális hálózatok alkalmazása a képelemzés és adatvédelem néhány területén  Roska Tamás
Elek Viktória  HTT  1999 Egy kiterjeszthető csomagkapcsolt optikai hálózati architektúra  Szabó Csaba
Nemes László  MIT  1999 A celluláris neurális hálózatok alkalmazása és programozása: logikai szintézis, morfológia detekció, kibontakozó számítások  Roska Tamás
Rekeczky Csaba  NIT  1999 Dinamikus tér-időbeli nemlineáris szűrés és detekció CNN architektúrán -- elmélet, modellezés és alkalmazások  Roska Tamás
Strausz György  MIT  1999 Optimalizációs problémák megoldása sztochasztikus neurális hálózatokkal  Horváth Gábor
Vadász Dénes  EVT  1999 Az a priori információ felhasználása impedancia tomográfiában  Sebestyén Imre
Valkó András  TMIT  1999 Design and analysis of cellular mobile data networks  Henk Tamás
Wolfner György  HTT  1999 ATM forgalomformázás teljesítőképességi vizsgálata  Jereb László
Antos András  SZIT  2000 A nemparaméteres statisztika teljesítőképességének a korlátjai  Györfi László
Tikk Domonkos  TMIT  2000 Fuzzy szabályinterpolációs eljárások és fuzzy szabályozók univerzális közelítő tulajdonságának vizsgálata  Kóczy T.László
Bartha Tamás  MIT  2001 Hatékony algoritmusok erősen párhuzamos rendszerek diagnosztikájához  Selényi Endre
Berzsenyi Miklós  AUT  2001 Minőségi szolgáltatásokat nyújtó csomagkapcsolt hálózatok  Vajk István
Lencse Gábor  HTT  2001 Kommunikációs rendszerek hatékony szimulációjának egyes kérdései  Németh Gábor
Németh Zsolt  MIT  2001 Párhuzamos elosztott Prolog rendszer magvalósításának kérdései hibrid sokszálas architektúrákon.  Vajda Ferenc
Rácz András  SZIT  2001 Qos Provisioning in Packet Switched Networks  Györfi László
Sallay Balázs  MIT  2001 Kényszerbázisú tesztminta-számítás architektúrális szinten leírt áramkörökre  Pataricza András
Földesy Péter  NIT  2002 CNN-UM alapú mikroprocesszorok hibamodellezése és alkalmazhatóságának kiterjesztése  Roska Tamás
György András  SZIT  2002 Entropy-constrained Quantization and Related Problems  Györfi László
Laborczi Péter  TMIT  2002 Hibatűrő infokommunikációs hálózatok konfigurálása  Sallai Gyula
Pintér Márta  SZIT  2002 Consistency results in nonparametric regression estimation and classification  Györfi László
Szatmári István  NIT  2002 Nonlinear ware metric for object comparison on CNN architecture  Szolgay Péter
Bálya Dávid  NIT  2004 Emlős retina modellezése és valós idejű tanulás CNN-architektúrákban  Roska Tamás
Fehér Gábor  TMIT  2004 Erőforrás-menedzsment IP hálózatokon  Gefferth László, Cselényi István
Hidvégi Timót  NIT  2004 Layout hibadetekció a nyomtatott áramköri lapokon (PCB)  Szolgay Péter
Horváth András  HTT  2004 Nem Markovi viselkedés közelítése Markovi modelekkel  Telek Miklós
Kemény Zsolt  IIT  2004 Redundáns és mobilis robotok kinematikai modellezése és mozgástervezése  Lantos Béla
Varró Dániel  MIT  2004 Automatikus modelltranszformációk informatikai rendszerek vizsgálatához  Pataricza András
Achmed El Sayed  NIT  2005 Template Library for Programable Optical Array/Analogic Computer   Tőkés Szabolcs
Berta István Zsolt  HTT  2005 Védekezési lehetőségek a rosszindulatú terminálok támadásai ellen  Vajda István
Brendel Mátyás  NIT  2005 Plasticitás celluláris neurális hálózatokban CNN-backpropagation, adaptív képérzékelés és képjavítás  Roska Tamás
Gefferth András Ferenc  TMIT  2005 Önkapcsoló hálózati forgalom matematikai leírása  Molnár Sándor
Győri Sándor  SZIT  2005 Többszörös hozzáférésű csatornák  Györfi László
Józsa Balázs Gábor  TMIT  2005 Forgalommenedzsment algoritmusok MPLS hálózatokban  Magyar Gábor, Cinkler Tibor
Juhász Sándor  AUT  2005 Teljasítménymodellezés és futási idő előrejelzés klaszter rendszerekben  Vajk István, Charaf Hassan
Lois László  HTT  2005 Az Internet forgalom vizsgálata és modellezése  Pálinszky Antal
Luong Dinh Dung  TMIT  2005 Measurement and Conqestion Control on IP-based Networks  Bíró József
Mann Zoltán Ádám  IIT  2005 Particionáló algoritmusok a hardver/szoftver együttes szintézishez  Arató Péter
Marx Dániel  SZIT  2005 Gráfszintézis lokális és globális feltételekkel  Friedl Katalin
Miklós György  TMIT  2005 Mobil csomagkapcsolt hálózatok adatforgalmazását támogató új szabályozómech. Tervezése  Molnár Sándor
Orbán András  IIT  2005 Új algoritmusok a rendszerszintű szintézisekre  Arató Péter
Orincsay Dániel  TMIT  2005 Forgalommenedzsment algoritmusok tervezése és teljesítményanalizise távközlési hálózatokban  Cinkler Tibor, Szentesi Áron
Takács Orsolya Erzsébet  MIT  2005 Eljárások és hibakorlátok lágy számítási módszerek anytime rendszerekben való alkalmazásához  Kóczy Annamária
Tapolcai János  SZIT  2005 Útvonalválasztó algoritmusok védett távközlési hálózatokban  Recski András, Cinkler Tibor
Trinh Anh Tuan  TMIT  2005 Az Internet forgalom vizsgálata és modellezése  Molnár Sándor
Bodon Ferenc  MIT  2006 Gyakori minták keresése és a prefix antimonoton kényszerek kezelése  Rónyai Lajos, Dobrowiecki Tadeusz
Fék Márk  MIT  2006 Szélessávú beszéd-és audio tömöritési eljárások  Kóczy Annamária
Fogaras Dániel  SZIT  2006 Graph Algorithms Searching the WEB  Friedl Katalin
Goldschmidt Balázs  IIT  2006 Minőségi követelményeket támasztó elosztott alkalmazások komponenseinek optimális allokációja  Kondorosi Károly
Horváth Gábor  HTT  2006 Új teljesítményelemzési módszerek távközlési alkalmazásokkal  Telek Miklós
Iváncsy Renáta Erzsébet  AUT  2006 Gyakori minták bányászata tranzakciós és struktúrált adatbázisokban  Vajk István
Kovács András  MIT  2006 Új modellek és algoritmusok az integrált termeléstervezés és ütemezésben  Dobrowiecki Tadeusz
Lengyel László  AUT  2006 Vizuális modelltranszformációk futásidejű validálása  Charaf Hassan, Levendovszky T.
Lenti József  IIT  2006 Tartalomazonosítási szteganográfiai módszerek  Loványi István
Levendovszky Tihamér  AUT  2006 Metamodellek alkalmazása szoftvermodellek transzformációs eljárásaiban  Charaf Hassan
Lovas Róbert  AUT  2006 Párhuzamos és metaszámítási alkalmazások makrolépésekre alapozott korsz.hibakeresési módsz  Kacsuk Péter
Maliosz Markosz  TMIT  2006 Virtuális magánhálózatok tervezési módszerei  Cinkler Tibor
Tari Árpád  HTT  2006 Momentum alapú korlátok sztochasztikus mödellekben  Telek Miklós
Vass Gábor  IIT  2006 Tárgy rekonfiguráció kooperáló robot ágensekkel  Lantos Béla
Zsóka Zoltán  HTT  2006 Teljesítmény-modellezés és elemzés IP over WDM hálózatokban  Jereb László
Éltető Tamás SZIT 2007 Sorbanállási problémák IP hálózatokban Györfi László
Palugyai Sándor TMIT 2007 Modelig and Performance Evaluation of list Structures Csopaki Gyula Dibuz Sarolta
Pándi Zsolt Csaba  HTT  2007 Használhatóság számítása és garantálása hálózatokban többszörös hibák esetén  Do Van Tien
Petres Zoltán TMIT 2007 Lineáris paraméterváltozás modellek politopikus dekompoziciója tenzorszorzatmodell transzformációival Baranyi Péter Korondi Péter
Polgár Balázs MIT 2007 Hatékony diagnosztikai algoritmusok a multiprocesszoros rendszerek rendszerszintű önellenőrzésében Selényi Endre
Szalay Máté HTT 2007 Új mobilitás-menedzsment algoritmusok Imre Sándor
Botzheim János TMIT 2008 Intelligens számítástechnikai modellek identifikációja evolúciós és gradiens alapú tanuló algoritmusokkal Kóczy T. László
Császár András TMIT 2008 Aggregált állapotokon alapuló erőforrás-foglaló protokollok vizsgálata Szabó Róbert
Gulyás András TMIT 2008 Pufferelt rendszerek erőforrás igényének meghatározása hálózat kalkulus segítségével Bíró József
Hajder Levente AUT 2008 Mozgásalapú háromdimenziós objektum-rekonstrukció gyenge perspektíva esetén Csetverikov Dmitrij
Kern András TMIT 2008 Hatékony forgalommenedzsment eljárások hibatűrő, minőségbiztosított Metro-Ethernet hálózatok számára. Cinkler Tibor
Koloszár József IIT 2008 Virtuális Kolonoszkópia. Szirmay-Kalos László
Lukácsy Gergely SZIT 2008 Szemantikus technológiák Logikai Programozási alapokon. Szeredi Péter
Mezei Gergely AUT 2008 Vizuális nyelvek transzformációalapú támogatása. Charaf Hassan
Mohamed M. Tekala TMIT 2008 Fairness of transport and resource management protocols Szabó Róbert
Ottucsák György SZIT 2008 Gépi tanulási algoritmusok alkalmazása infokommunikációs hálózatokban. Györfi László
Pintér Gergely MIRT 2008 Modell alapú program szintézis és futási idejű ellenőrzés szolgáltatásbiztos beágyazott rendszerekhez. Majzik István
Valyon József MIRT 2008 Kiterjesztett LS-SVM és alkalmazása rendszermodellezési feladatokban. Horváth Gábor
Varga Ádám IIT 2008 Robotok és nemlineáris mechatronikai rendszerek prediktív irányítása Lantos Béla
Varró Gergely György SZIT 2008 Hatékony módszerek modelltranszformációs rendszerek megvalósítására Friedl Katalin
Vincze Zoltán TMIT 2008 Energiahatékonyság növelő technikák vezetéknélküli szenzorhálózatokban Vida Rolland
Ács Gergely HT 2009 Biztonságos útvonalválasztás többugrásos vezetéknélküli hálózatokban. Buttyán Levente
Bencsáth Boldizsár HT 2009 Új módszerek hálózati szolgáltatás-megtagadásos problémák kezelésére. Vajda István (HIT)
Forstner Bertalan AUT 2009 Szemantikus információ-visszakeresés mobil Peer-to-Peer hálózatokban Charaf Hassan
Juhász Tamás IIT 2009 Korszerű megoldások mechatronikai rendszerek objektum-orientált szimulációjában Vajta László
Kardkovács Zsolt TMIT 2009 Heterogén adatbázisok lekérdezése strukturált nyelvi szerkezetek komplex szemantikai feldolgozásával. Magyar Gábor
Kersch Péter TMIT 2009 Modelling, optimization and performance evaluation of P2P self-organization algorithms in dynamic networks. Szabó Róbert
Kovács Balázs TMIT 2009 Skálázható megoldások egyenrangú (peer-to-peer) hálózatok kommunikációjának javítására Vida Rolland
Lazányi István IIT 2009 Valószerű fémek hatékony megjelenítése Szirmay-Kalos László
Martinecz Mátyás TMIT 2009 Csomagkapcsolt hálózatokban alkalmazható minőségbiztosítási architektúrák teljesítményvizsgálata Bíró József
Nagy Elemér Károly IIT 2009 Új módszerek a hurkok és egyenlő hatású akció-sorozatok kiszűrésére ütemezésben használt erőforrás-akció-kényszer modellekben. Loványi István
Nepusz Tamás MIRT 2009 Adatbányászat komplex hálózatokabn: hiányzó kapcsolatok és fuzzy csoportosulások Bazsó Fülöp
Perényi Marcell TMIT 2009 Erőforrások optimalizálása optikai hálózatokban és peer-to-peer forgalom azonosítása IP hálózatokban. Cinkler Tibor
Reskó Barna TMIT 2009 Kognitív informatikai modellek intelligens mérnöki rendszerekhez. Baranyi Péter
Schaffer Péter HT 2009 Önjavító aggregálás és aggregátor node választás szenzorhálózatokban. Buttyán Levente
Schönhofen Péter AUT 2009 Dokumentumok kivonatolása az osztályozás és csoportosítás pontosságának növeléséhez. Charaf Hassan
Szaszák György TMIT 2009 A szupraszegmentális jellemzők szerepe és felhasználása a gépi beszédfelismerésben Vicsi Klára
Tóth Norbert MIRT 2009 Döntési bizonytalanság kezelése döntési fákkal orvosi döntéstámogató rendszerekben. Pataki Béla
Aczél Kristóf AUT 2010 Polifonikus zenei felvétel szólamokra bontása hangszerlenyomatok segítségével Vajk István
Balogh András MIRT 2010 Megbízható rendszerek modell transzformáció-alapú fejlesztése Pataricza András
Biczók Gergely TMIT 2010 Árazási, ösztönző és torlódáskezelési mechanizmusok heterogén hálózatokban Trinh Anh Tuan
Bodrog Levente Gujdó HT 2010 Sztochasztikus modellek és távközlési alkalmazások Telek Miklós
Bőhm Tamás Mihály TMIT 2010 Irreguláris zöngével képzett beszéd vizsgálata és modellezése Németh Géza
Bretz Károly János MIRT 2010 Humán erőkifejtés, koordináció és a tremor méréstechnikája Jobbágy Ákos
Hegyi Péter TMIT 2010 Védelem és forgalomterelés többrétegű hálózatokban Cinkler Tibor
Kovács Tibor AUT 2010 Vonalkereső algoritmus vizsgálata zajos környezetben Vajk István
Martinek Péter ETT 2010 Séma-illesztési módszerek és futásidejű megoldások analízise és fejlesztése szolgáltatás alapú vállalati alkalmazásintegrációban Szikora Béla
Pilászy István MIRT 2010 Faktorizáció alapú nagy léptékű ajánló algoritmusok Tikk Domonkos
Rövidné Bogárdi-Mészöly Ágnes AUT 2010 Webalapú szoftverrendszerek továbbfejlesztett teljesítménymodelljei Levendovszky Tihamér
Saffer Zsolt HT 2010 Ciklikus polling modellek egységes analízise BMAP érkezési folyamat esetén Telek Miklós
Schlotter Ildikó SZIT 2010 Parameterized Complexity of Graph Modification and Stable Matching Problems Marx Dániel
Sonkoly Balázs TMIT 2010 Nagysebességű szállítási protokollok "Fairness"- és stabilitásvizsgálata Molnár Sándor
Surányi Gábor TMIT 2010 Representing Complex Semantics in Databases Magyar Gábor
Szécsi László IIT 2010 Interaktív globális illumináció virtuális fényforrásokkal Szirmay-Kalos László
Takács Gábor MIRT 2010 Konvex poliéder tanulás és alkalmazásai Pataki Béla
Terék Zsolt SZIT 2010 Alakhű szegmentáló algoritmusok a digitális mérnöki visszafejtésben Várady Tamás
Umenhoffer Tamás IIT 2010 Geometria mintavételezést használó globális illuminációs eljárások Szirmay-Kalos László
Urbancsek Tamás IIT 2010 Korszerű irányítási architektúra multiágensű telerobotrendszerek tervezéséhez Vajta László
Zsigmond Szilárd TMIT 2010 Routing in Optical Networks Based on Physical Effects Cinkler Tibor
Csorba Kristóf AUT 2011 Hasonló dokumentumok keresése korlátos erőforrású környezetben Vajk István
Dóra László HT 2011 Biztonságos adattovábbítás vezetéknélküli multi-hop hálózatokban mobil felhasználók számára Buttyán Levente
Ekler Péter AUT 2011 Mobil készülékeket támogató közösségi hálózatok teljesítmény- és hatékonyságvizsgálata Charaf Hassan
Enyedi Gábor TMIT 2011 Új módszerek az IP alapú gyors hibajavításban Rétvári Gábor
Gyarmati László TMIT 2011 Költséghatékony hálózati eljárások tervezése és elemzése a jövő internetében társadalmi és gazdasági szempontok figyelembe vételével Trinh Anh Tuan
Kovács Ákos TMIT 2011 Cross-Layer Communication in Multimedia Delivery Systems Szabó Róbert
Mészáros Tamás AUT 2011 Modellanimációs eljárások megvalósítása gráftranszformációval Mezei Gergely
Muka László HT 2011 Hard és szoft módszerek infokommunikációs rendszerek és kapcsolódó folyamatok hatékony modellezéséhez és szimulációjához Lencse Gábor
Prohászka Zoltán IIT 2011 Újszerű geometriai mértékeken és képjellemzőkön alapuló mozgássztereó mobilis robotikai alkalmazásokhoz Lantos Béla
Ráth István MIT 2011 Eseményvezérelt modelltranszformációk szakterület-specifikus nyelvekben Varró Dániel
Szabó Géza TMIT 2011 Módszerek hálózati forgalom hatékony osztályozásához Molnár Sándor
Toka László TMIT 2011 Elosztott rendszerek játékelméleti elemzése: tervezés és ösztönzés Vidács Attila
Varga Pál TMIT 2011 Csomagkapcsolt hálózatokon nyújtott szolgáltatások minőségbiztosításának módszerei és metrikái Gordos Géza
Zainkó Csaba TMIT 2011 Gépi beszédkeltés infokommunikációs rendszerekben Németh Géza, Olaszy Gábor
Babarczi Péter TMIT 2012 Megbízható optikai gerinchálózatok tervezése közös kockázatú csoportok meghibásodásainak egyértelmű azonosításával Tapolcai János
Bacsárdi László HT 2012 Klasszikus és kvantum alapú információátvitel és terjesztés az űrtávközlésben Imre Sándor
Domonkos Balázs IIT 2012 Jó minőségű és hatékony térfogati újramintavételezés Csébfalvi Balázs
Király Csaba HT 2012 Overlay hálózatok tervezése és teljesítményelemzése Do Van Tien
Korn András TMIT 2012 Hálózati támadások és férgek elleni védekezési mechanizmusok Fehér Gábor
Pálfia Miklós AUT 2012 Mátrixközepek és geometrikus konstrukciók Vajk István
Simon Csaba TMIT 2012 Skálázható minőségbiztosítási megoldások IP hálózatok és szolgáltatások számára Henk Tamás
Szigeti János TMIT 2012 Állapotinformáció-terjesztési és védelmi módszerek megbízható hálózati kapcsolatok hatékony kialakításához Cinkler Tibor
Asztalos Márk AUT 2013 Gráfújraírás-alapú modelltranszformációk helyességének offline ellenőrzése Lengyel László
Benkő Borbála HT 2013 Elosztott gépi intelligencia módszerek néhány vonatkozása Imre Sándor
Erős Levente TMIT 2013 Kommunikáló rendszerek teljesítménytesztelése és teljesítménynövelése Csöndes Tibor
Holczer Tamás HT 2013 Privátszféra védő protokollok vezeték nélküli hálózatokban Buttyán Levente
Horváth Ákos MIT 2013 Keresés alapú módszerek a modellvezérelt fejlesztésben Varró Dániel
Kelényi Imre AUT 2013 Energiahatékony mobil peer-to-peer rendszerek Charaf Hassan
Kővári Bence AUT 2013 Modellek és algoritmusok a hagyományos aláírások statikus, jellemző alapú hitelesítésében Charaf Hassan
Reider Norbert TMIT 2013 Rádiós erőforráskezelő technikák modern cellás hálózatokban Vidács Attila
Zombori Zsolt SZIT 2013 Prolog alapú következtetés Szeredi Péter
Neu Gergely SZIT 2013 Online tanulás nemstacionárius Markov döntési folyamatokban Györfi László
Gyöngyösi László HT 2013 Zéró-kapacitású kvantumcsatornák információ-geometriai aktiválása Imre Sándor
Micskei Zoltán MIT 2013 Nyelvek és keretrendszerek tesztek specifikálására Majzik István
Takács Tibor IIT 2013 Automatizált gyártósori minőség-ellenőrző rendszerek optimalizálási kérdései Vajta László
Do Hoai Nam HT 2013 Néhány erőforrás-allokálási módszer teljesítményelemzési vizsgálata a vezetéknélküli celluláris hálózatokban Do Van Tien
Bergmann Gábor MIT 2013 Inkrementális modell-lekérdezések a modellvezérelt tervezésben Varró Dániel
Balázs Krisztián TMIT 2013 Korszerű megközelítések az evolúciós algoritmusok alkalmazási mószereiben Kóczy T. László
Bányai Mihály MIT 2014 Agykérgi makrohálózatok funkcionális modellezése Strausz György
Hunyadi Levente AUT 2014 Becslési módszerek errors-in-variables környezetben Vajk István
Tóth Balázs György IIT 2014 Hatékony mintavételezési eljárások a GPU-n fotorealisztikus Szirmay-Kalos László
Ta Vinh Thong HT 2014 Automated security verification of networking protocols and query auditing algorithms for wireless sensor networks Buttyán Levente
Dudás Ákos AUT 2014 Hash táblák teljesítményének modellezése és optimalizálása Juhász Sándor
Ary Bálint Dávid HT 2014 Telekommunikációs szolgáltatások árazásának és a számlázórendszerek funkcionalitásának vizsgálata Imre Sándor
Fogarasi Norbert HT 2014 Polynomial Time Heuristic Optimization Methods Applied to Problems in Computational Finance Levendovszky János
Sztahó Dávid TMIT 2014 Automatikus érzelem-felismerés akusztikai paraméterek alapján Vicsi Klára
Pályi Pál László TMIT 2014 Rádiós hozzáférési hálózatok szállítóhálózatában alkalmazott torlódásvezérlési és dimenzionálási módszerek tervezése és vizsgálata Molnár Sándor
Soproni Péter TMIT 2014 Hatékony útvonalválasztó algoritmusok egyes- és többesadáshoz optikai hálózatokban Cinkler Tibor
Csapó Ádám Balázs TMIT 2014 Kognitív infokommunikációs csatornák struktúrája - Audio-tapintási szenzor-áthidalás Baranyi Péter
Magdics Milán IIT 2014 GPU-based Particle Transport for PET Reconstruction Szirmay-Kalos László
Lászka Áron HT 2014 Robustness Against Strategic Attacks Buttyán Levente
Csapó Tamás Gábor TMIT 2014 A gépi beszéd-előállítás természetességének növelése rejtett Markov-modell alapú szövegfelolvasó rendszerben Németh Géza
Bokor László HT 2014 Advanced Schemes for Emerging Mobility Scenarios in the All-IP World Imre Sándor
Szőke Ákos MIT 2014 Models and Algorithms for Integrated Agile Sotftware Planning and Scheduling Pataricza András
Vajk Tamás AUT 2014 Constraint Validation-Based Performance Optimizations in Domain-Specific Modeling Environments Mezei Gergely
Drótos Márton SZIT 2014 Machine Scheduling with Additional Resource Constraints Wiener Gábor
Hegedüs Ábel MIT 2015 Back-Annotation of Execution Sequences by Advanced Search and Traceability Techniques Varró Dániel
Blázovics László AUT 2015 Cooperative Behaviour and Communication Charaf Hassan
Mitcsenkov Attila TMIT 2015 Efficient Topology Design Methods for Next Generation Access Networks Cinkler Tibor
Varró-Gyapay Szilvia MIT 2015 Trajectory Set Approximation for Optimization and Verification of IT Systems Pataricza András
Szlávecz Ákos József IIT 2015 Új módszerek a nukleáris medicina képalkotó algoritmusainak és eljárásainak javítására Benyó Balázs
Kápolnai Richárd IIT 2015 Restricted generation of quadrangulations and scheduling parameter sweep applications Szeberényi Imre
Gulyás Gábor György HT 2015 Protecting Privacy Against Structural De-anonymization Attacks in Social Networks Imre Sándor
Simon Balázs IIT 2015 Model Driven Construction of Interoperable WS-* Applications with Predictable Response Times Kondorosi Károly
Dóbé Péter IIT 2015 Efficient Algorithms for Sensitivity Analysis of Trusses, Adapted for Distributed Computing Infrastructures Domokos Gábor
Pék Gábor HT 2015 New Methods for Detecting Malware Infections and New Attacks against Hardware Virtualization Buttyán Levente
Csernai Márton TMIT 2015 Efficient Cabling in Data Center Networks Gulyás András
Csikor Levente TMIT 2015 New Network Optimization Methods for Fast Protection in IP Networks Rétvári Gábor
Németh Gábor Árpád   2015 Incremental Test Generation Algorithms  
Mészáros Tamás MIT 2016 Ágensalapú információbeszerzés és -megosztás Dobrowiecki Tadeusz
Pernek Ákos AUT 2016 New Methods for 3D Object Reconstruction and Camera Auto-Calibration Vajk István
Kolumbán Sándor AUT 2016 System Identification in Highly Non-Informative Environment Vajk István
Sipos István Róbert HIT 2016 Real-Time Stochastic Portfoilo Optimization Levendovszky János
Öllös Gergely TMIT 2016 Efficient Sampling in Wireless Sensor Networks Vida Rolland
Hidasi Balázs TMIT 2016 Context-aware factorization methods for implicit feedback based recommendation problems Magyar Gábor
Fülöp Péter HIT 2016 Complex Mobility Management Algorithms and Applications Imre Sándor
Hullám Gábor MIT 2016 Bayesian Relevance and Effect Size Measures Strausz György
Kia Farhad HIT 2016 Developing a fully automated algo-trading system Levendovszky János
Szegletes Luca AUT 2016 Machine Learning Methods in Biomarker Analysis and its Application on Mobile Devices Forstner Bertalan
Villányi Balázs János ETT 2016 Schema Matching Techniques in Service-Oriented Enterprise Application Integration Martinek Péter
Móczár Zoltán András TMIT 2016 New Methods for Efficient Data Transport in Future Networks Molnár Sándor
Marosi Attila Csaba AUT 2017 Challenges and Formal Aspects of Volunteer Computing Kacsuk Péter, Juhász Sándor
Darvas Dániel MIT 2017 Practice-Oriented Formal Methods to Support the Software Development of Industrial Control Systems Majzik István
Ujhelyi Zoltán MIT 2017 Program Analysis Techniques for Model Queries and Transformations Varró Dániel
Szatmári Zoltán MIT 2017 Metamodel-Based Model Generation and Validation Techniques with Applications Majzik István
Dunaev Dmitriy AUT 2017 A Three-Address Code Based Intermediate Level Code and Data Obfuscation Method Lengyel László
Fehér Péter AUT 2017 Methods for Improving and Applying Graph Rewriting-Based Model Transformations Lengyel László