TűzvédelmI Oktatás

A Villamosmérnöki és Informatikai Kar hallgatói (vagy a Kar oktatásában részt vevő más karok vagy intézmények hallgatói) számára kötelező évente egy alkalommal a tűzvédelmi oktatáson való részvétel, és az ott elhangzó ismeretek elsajátítása. Ezt az 1996. évi XXXI. törvény írja elő:

 

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről,

a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

 

22. § (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint a felsőoktatási intézményekben a tanulmányi követelményekbe építve, továbbá a szaktanfolyamokon, továbbképzéseken oktatni kell az általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket. Az oktatásról a nevelési-oktatási intézmény és az oktatást végző szerv köteles gondoskodni.

(2) Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni.

(3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.


Az oktatásokon való részvételt jelenléti ívekkel ellenőrzi a BME Vagyon és Intézménybiztonsági Igazgatóság Tűzvédelmi Osztálya. Az éves oktatásokon való részvétel hiányában a hallgató a laboratóriumi foglalkozásokról kizárható (még akkor is, ha ez gátolja őt tanulmányai folytatásában).

2019/20. 1. félév

Évfolyam

Hét

Nap

Dátum

 

Hely (várhatóan)

1/1 VI BSc

1.

Hétfő

2019.09.09.

18 - 20

EIB

1/2 VI BSc

2.

Hétfő

2019.09.16.

18 - 20

EIB

1/1 IN BSc

1.

Kedd

2019.09.10.

18 - 20

EIB

1/2 IN BSc

2.

Péntek

2019.09.20.

8 - 10

EIB

1/1 ÜZIN BProf

2.

Csütörtök

2019.09.19.

18 - 20

EIB

1/2 ÜZIN BProf

3.

Csütörtök

2019.09.26.

18 - 20

EIB

2 VI BSc

4.

Csütörtök

2019.10.03.

18 - 20

EIB

2 IN BSc

5.

Csütörtök

2019.10.10.

18 - 20

EIB

2 ÜZIN BProf

2.

Kedd

2019.09.17.

18 - 20

EIB

3 VI BSc

1.

Kedd

2019.09.10.

8 - 10

Q-I

3 IN BSc

1.

Péntek

2019.09.13.

14 - 16

EIB

4 VI BSc

2.

Szerda

2019.09.18.

8 - 10

EIB

4 IN BSc

1.

Szerda

2019.09.11.

8 - 10

EIB

 

 

 

 

 

 

1 MSc

3.

Kedd

2019.09.24.

18 - 20

EIB

2 MSc

5.

Kedd

2019.10.08.

18 - 20

EIB

MSc Gazdinfó

6.

Kedd

2019.10.15.

18 - 20

EIB

MSc EÜ mérnök

6.

Kedd

2019.10.15.

18 - 20

EIB

Pót ea

6.

Csütörtök

2019.10.17.

18 - 20

EIB

 

Megjegyzés:      Az első évfolyamokon a nagy hallgatói létszám miatt két-két alkalmat biztosítunk. Ezek közül csak az egyiken kell részt venni. A terembeosztás a regisztrációs héten kerül véglegesítésre.