SZAKMAI SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK - villamosmérnöki szak

2019/2020. tavaszi FÉLÉV

A szabadon választható tantárgyakat a képzések szakbizottságai három kategóriába sorolják: Ajánlott egy tantárgy, ha azt a szakbizottság a hallgató szakmai ismereteit bővítő tantárgynak ítéli. Befogadott egy tantárgy, ha az a hallgató általános érdeklődésére tarthat számot, de szakmailag kevésbé kapcsolódik a képzéshez. Tiltott egy tantárgy, ha az a képzésben szereplő tantárgyakkal a TVSz-ben megengedett mértéknél nagyobb átfedést tartalmaz, így teljesítése kredittel nem elismerhető.

Az alábbi táblázat és a Neptun mintatanterv szabadon választható tantárgyainak blokkja az ajánlott tantárgyakat tartalmazza. A befogadott tárgyakat a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben az intézményi tantárgyak között találja, a tiltott tantárgyak (egy részének) felvételét a Neptun megakadályozza.

Felhívjuk figyelmét, hogy az összes intézményi tantárgy listájában szereplő tantárgyak több-kevesebb átfedést is tartalmazhatnak más tantárgyakkal. Ha a mintatantervben szereplő kötelező, illetve a tantervi követelmények teljesítéséhez már figyelembe vett egyéb tantárgyak ismeretei együttesen egy tantárgy tananyagának nagyobb hányadát tartalmazzák, úgy a tantárgy felvehető ugyan, de a tantervhez kapcsolódó követelmények teljesítéséhez nem vehető figyelembe [NFTv 49.§ (5)]. Ezt a Neptun nem tudja ellenőrizni, ezért a megfelelő tantárgyfelvétel minden hallgató saját felelőssége: ha a tantárgyi adatlap alapján ez nem egyértelmű, kérjük, hogy felvétel előtt ki-ki konzultáljon közvetlenül a tantárgy előadójával vagy felelősével, szükség esetén a Kari Kreditátviteli Bizottsággal.

tantárgykód tantárgycím
VIHIAV10 Algoritmusok és adatszerkezetek hatékony implementálása C nyelven
VIVEAV56 Alkalmazásorientált eszközök mérnököknek
VIAUAV21 Android alapú szoftverfejlesztés
VIHVAV02 Antennák gyakorlati alkalmazása
VIMIAV07 ARM Cortex magú mikrovezérlők
VIMIAV07 ARM Cortex magú mikrovezérlők (angolul az EIT Digital képzés számára)
VIHIAV37 Autonóm járművek kommunikációs technológiái
VIMIAV15 AUTOSAR alapú autóipari szoftverrendszerek
VIHIAV06 Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba
VIMIAV17 Blockchain technológiák és alkalmazások
VIVEAV87 Budapesti erőművek
VIIIAV20 Deep learning alkalmazása a vizuális informatikában
VIHIJV47 Dokumentumszerkesztés 
VIAUAV33 Fordítóprogramok a gyakorlatban
VISZA028 Gráfok és algoritmusok
VIIIAV19 Gyártásautomatizálás a gyakorlatban
VIHIJV68 Hangszerek fizikája
VIHIJV69 Hangtechnikai gyakorlat 
VITMAV23 IoT keretrendszerek és ipari alkalmazásaik
VITMAV22 IoT rendszerek kommunikációs megoldásai
VIHIAV07 IPv6 alapú számítógép-hálózatok
VIIIAV11 Irányítórendszerek gyors prototípustervezése
VIHIJV37 Java-technológia
VIMIAV13 Jelfeldolgozás FPGA-val
VITMAV43 Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása
VIMIAV12 Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszereik
VIAUAV41 Kotlin alapú szoftverfejlesztés
VIVEAV74 Léptetőmotoros hajtások
VIAUJV57 LINUX programozás
VIMIAV00 Mértékegységek és etalonok kultúrtörténete
VIHVJV35 Mezőszimuláció végeselem módszerrel
VIHVAV08 Mikrohullámú áramkörök tervezése és szimulációja
VIMIJV51 Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája
TE12AF34 Mikroszkópia
TE12AF34 Mikroszkópia
VIAUAV27 Modellezés és animáció 3D Studio Max-ban
VIHVAV12 Nagyfrekvenciás áramkörök realizációja
VIVEAV00 Nagyvárosok és haditechnika – kritikus infrastruktúrák energiaellátása
VIEEAV99 Napelemek és megújuló energiaforrások (csak angolul)
VIEEBV00 Napelemek laboratórium
VIMIJV07 Neurális hálózatok
VITMAV24 Performance Evulation of Infocommunication Systems
VIHIAV34 Security and Privacy: an Economic Approach
VIIIAV18 Smart megoldások az internet világában
VIHIAV96 Számítógép-hálózatok üzemeltetése I.
VITMAV42 Szerveroldali JavaScript
VIAUAV23 Szoftverfejlesztés .NET platformra
VIAUAV05 Szórakoztatóelektronikai eszközök programozása
TE14MX02 Transzportfolyamatok villamosmérnököknek
TE14MX02 Transzportfolyamatok villamosmérnököknek
VIHVAV03 Űrtechnológia labor
VIVEJV47 Villamos autók
VIVEBV12 Villamosenergetikai nagyberuházások - múlt, jelen, jövő
VIVEJV63 Villámvédelem
VIEEAV04 Virtuális műszerek a mérnöki gyakorlatban
VITMBV17 Webfejlesztés villámgyorsan Ruby on Rails alapokon
VIAUJV83 Webportálok fejlesztése
VIAUAV25 Windows hálózatok tervezése és üzemeltetése