SZAKMAI SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK - mérnökinformatikus SZAK

2019/2020. tavaSZI FÉLÉV

A szabadon választható tantárgyakat a képzések szakbizottságai három kategóriába sorolják: Ajánlott egy tantárgy, ha azt a szakbizottság a hallgató szakmai ismereteit bővítő tantárgynak ítéli. Befogadott egy tantárgy, ha az a hallgató általános érdeklődésére tarthat számot, de szakmailag kevésbé kapcsolódik a képzéshez. Tiltott egy tantárgy, ha az a képzésben szereplő tantárgyakkal a TVSz-ben megengedett mértéknél nagyobb átfedést tartalmaz, így teljesítése kredittel nem elismerhető.

Az alábbi táblázat és a Neptun mintatanterv szabadon választható tantárgyainak blokkja az ajánlott tantárgyakat tartalmazza. A befogadott tárgyakat a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben az intézményi tantárgyak között találja, a tiltott tantárgyak (egy részének) felvételét a Neptun megakadályozza.

Felhívjuk figyelmét, hogy az összes intézményi tantárgy listájában szereplő tantárgyak több-kevesebb átfedést is tartalmazhatnak más tantárgyakkal. Ha a mintatantervben szereplő kötelező, illetve a tantervi követelmények teljesítéséhez már figyelembe vett egyéb tantárgyak ismeretei együttesen egy tantárgy tananyagának nagyobb hányadát tartalmazzák, úgy a tantárgy felvehető ugyan, de a tantervhez kapcsolódó követelmények teljesítéséhez nem vehető figyelembe [NFTv 49.§ (5)]. Ezt a Neptun nem tudja ellenőrizni, ezért a megfelelő tantárgyfelvétel minden hallgató saját felelőssége: ha a tantárgyi adatlap alapján ez nem egyértelmű, kérjük, hogy felvétel előtt ki-ki konzultáljon közvetlenül a tantárgy előadójával vagy felelősével, szükség esetén a Kari Kreditátviteli Bizottsággal.

tantárgykód tantárgycím
VIAUAV21 Android alapú szoftverfejlesztés
VIMIAV07 ARM Cortex magú mikrovezérlők
VIMIAV07 ARM Cortex magú mikrovezérlők (angolul az EIT Digital képzés számára)
VIHIAV37 Autonóm járművek kommunikációs technológiái
VIMIAV15 AUTOSAR alapú autóipari szoftverrendszerek
VIHIAV06 Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba
VIMIAV17 Blockchain technológiák és alkalmazások
VIEEAV01 C11 és C++11 programozás
VIIIAV20 Deep learning alkalmazása a vizuális informatikában
VIHIJV47 Dokumentumszerkesztés 
VIAUAV33 Fordítóprogramok a gyakorlatban
VISZA028 Gráfok és algoritmusok
VITMAV23 IoT keretrendszerek és ipari alkalmazásaik
VITMAV22 IoT rendszerek kommunikációs megoldásai
VIHIAV07 IPv6 alapú számítógép-hálózatok
VIIIAV11 Irányítórendszerek gyors prototípustervezése
VIAUBV18 Java alapú webes keretrendszerek
VIMIAV13 Jelfeldolgozás FPGA-val
VITMAV43 Kiváltott agyi jelek informatikai feldolgozása
VIMIAV12 Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszereik
VIAUAV41 Kotlin alapú szoftverfejlesztés
VIHIAV30 Kriptográfia
VIAUJV57 LINUX programozás
VIMIAV00 Mértékegységek és etalonok kultúrtörténete
VIMIJV51 Mikrokontrollerek alkalmazástechnikája
VIAUAV27 Modellezés és animáció 3D Studio Max-ban
VIMIJV07 Neurális hálózatok
VITMAV24 Performance Evulation of Infocommunication Systems
VIHIAV34 Security and Privacy: an Economic Approach
VIIIAV18 Smart megoldások az internet világában
VIHIAV96 Számítógép-hálózatok üzemeltetése I.
VITMAV42 Szerveroldali JavaScript
VIAUAV23 Szoftverfejlesztés .NET platformra
VIAUAV05 Szórakoztatóelektronikai eszközök programozása
VIETAV03 Vállalati folyamatok modellezése
VITMBV17 Webfejlesztés villámgyorsan Ruby on Rails alapokon
VIAUJV83 Webportálok fejlesztése
VIAUAV25 Windows hálózatok tervezése és üzemeltetése