SZAKMAI SZABADON VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAK - mérnökinformatikus SZAK

2019/2020. őSZI FÉLÉV

A szabadon választható tantárgyakat a képzések szakbizottságai három kategóriába sorolják: Ajánlott egy tantárgy, ha azt a szakbizottság a hallgató szakmai ismereteit bővítő tantárgynak ítéli. Befogadott egy tantárgy, ha az a hallgató általános érdeklődésére tarthat számot, de szakmailag kevésbé kapcsolódik a képzéshez. Tiltott egy tantárgy, ha az a képzésben szereplő tantárgyakkal a TVSz-ben megengedett mértéknél nagyobb átfedést tartalmaz, így teljesítése kredittel nem elismerhető.

Az alábbi táblázat és a Neptun mintatanterv szabadon választható tantárgyainak blokkja az ajánlott tantárgyakat tartalmazza. A befogadott tárgyakat a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszerben az intézményi tantárgyak között találja, a tiltott tantárgyak (egy részének) felvételét a Neptun megakadályozza.

Felhívjuk figyelmét, hogy az összes intézményi tantárgy listájában szereplő tantárgyak több-kevesebb átfedést is tartalmazhatnak más tantárgyakkal. Ha a mintatantervben szereplő kötelező, illetve a tantervi követelmények teljesítéséhez már figyelembe vett egyéb tantárgyak ismeretei együttesen egy tantárgy tananyagának nagyobb hányadát tartalmazzák, úgy a tantárgy felvehető ugyan, de a tantervhez kapcsolódó követelmények teljesítéséhez nem vehető figyelembe [NFTv 49.§ (5)]. Ezt a Neptun nem tudja ellenőrizni, ezért a megfelelő tantárgyfelvétel minden hallgató saját felelőssége: ha a tantárgyi adatlap alapján ez nem egyértelmű, kérjük, hogy felvétel előtt ki-ki konzultáljon közvetlenül a tantárgy előadójával vagy felelősével, szükség esetén a Kari Kreditátviteli Bizottsággal.

 

VIIIAV16 3D számítógépes geometria 2
VIHIJV58 A fizika kultúrtörténete
VIVEAV01 A jövő energetikája - víziók és valóság
VIAUAV17 Agilis szoftverfejlesztés 
VIHIAV25 Akusztikai szimulációs eljárások
VITMAV14 Alkalmazott adatelemzés
VIAUAV21 Android alapú szoftverfejlesztés
VIMIAV09 Autóipari beágyazott rendszerek
VIHIAV06 Bevezetés a kvantum-informatikába és kommunikációba
VITMAV15 'Big Data' elemzési eszközök nyílt forráskódú platformokon
VIMIAV02 Big Data' elemzési módszerek
VIMIAV10 Bioinformatika
VIHIAV33 Biztonságos szoftverfejlesztés
VIEEAV01 C11 és C++11 programozás
VITMAV45 Deep Learning a gyakorlatban Python és LUA alapon
VIMIAV21 DevOps: A rendszerfejlesztés és üzemeltetés kapcsolódása
VIAUAV32 Digitális 3D effektusok
VIHIJV47 Dokumentumszerkesztés 
VIAUAV24 Felhő alapú szoftverfejlesztés
VIAUAV33 Fordítóprogramok a gyakorlatban
VITMJV79 Fuzzy rendszerek I.
VIIIJV46 Grafikus játékok fejlesztése
VIMIAV03 Hálózatba kapcsolt beágyazott rendszerek
VITMAV46 Hang- és beszédfelismerési technológiák
VITMAV52 Information and Network Security
VIMIAV18 Intelligens szövegelemzés a gyakorlatban
VIAUAV15 iOS alapú szoftverfejlesztés
VIAUAV36 IoT szolgáltatások és alkalmazások fejlesztése
VIAUAV26 IT a járműgyártásban
VIAUJV01 Játékfejlesztés .NET platformon
VIAUAV38 Kliens alkalmazások fejlesztése .NET platformon
VIMIAV12 Korszerű autóipari termékek és fejlesztési módszereik
VIAUAV41 Kotlin alapú szoftverfejlesztés
VIMIAV16 Mérési adatok vizuális elemzése
VIHVAV01 Mérnöki problémamegoldás MATLAB-ban
VIMIAV22 Mesterséges általános intelligencia
VIAUAV42 Mikroszolgáltatások és konténeralapú szoftverfejlesztés
VIAUAV27 Modellezés és animáció 3D Studio Max-ban
VITMAV51 Network Planning
VITMAV66 Nyílt forráskódú és szabad szoftverek
VIHIAV05 Programok visszafejtése és védelme
VIHIAV24 Projektmenedzsment elmélete és gyakorlata
VIHIAV14 Számítógép hálózatok biztonságos üzemeltetése
VIHIAV96 Számítógép-hálózatok üzemeltetése I.
VIHIAV97 Számítógép-hálózatok üzemeltetése II.
VIHIAV35 Személyes adatok védelme
VITMAV42 Szerveroldali JavaScript
VIAUJV09 Szoftverfejlesztés Java EE platformon
VIAUAV05 Szórakoztatóelektronikai eszközök programozása
VIHIAV23 Technológiai ötletek menedzsmentjének gyakorlati alapjai. A StartUp ötlettől az üzleti sikerig
VIHVBV06 Űrtechnológia
VITMBV17 Webfejlesztés villámgyorsan Ruby on Rails alapokon
VIAUAV25 Windows hálózatok tervezése és üzemeltetése
VIHVAV09 Windows native programozás